Statement (en)
Stefana Savić

My Sky Is Your Sky (en) (sr)
Slađana Petrović Varagić

Will You Love  Me Tomorrow  (en) (sr)
Marina Martić

Polka (sr)
Bojana Matejić

Sve što je nekada bilo život, postajalo je odjednom sećanje
Sve što je nekada bilo sećanje, postajalo je postepeno deo identiteta (sr)
Ljubiša Simović

Retrospekcije Stefane Savić i Ivana Petrovića (sr)
Jasna Tijardović

Re – creations (en) (sr)
Katarina Radović